Wykonujemy kompleksowe mycie oraz dezynfekcję w zakładach przetwórstwa na-strone-glowna-6-oraz-oferta-uslugi-zakladka-1-mycie-i-dezynfekcjarolno-spożywczego:

 • hal produkcyjnych wraz z urządzeniami,
 • hal magazynowych,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • laboratoriów,
 • chłodni.

Oferujemy również usługę mycia oraz dezynfekcji całych zakładów lub wybranych linii technologicznych.

Procesy mycia i dezynfekcji prowadzimy na różnego typu powierzchniach t.j.:

 • stal nierdzewna,
 • beton,
 • tworzywa sztuczne,
 • ceramika,
 • szkło.

Usługę suchej, nieniszczącej dezynfekcji proponujemy do utrzymania higieny:oferta-zakladka-2-sucha-dezynfekcja

 • w pomieszczeniach placówek służby zdrowia wraz z wyposażeniem tj.: sale operacyjne, gabinety zabiegowe, oddziały szpitalne, stacje dializ, laboratoria analityczne i mikrobiologiczne,
 • w środkach transportu: ratowniczego, sanitarnego, lotniczego itp.,
 • sprzętu, wyposażenia sal chorych, odzieży,
 • w pomieszczeniach produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym,
 • w pomieszczeniach magazynowych w przemyśle rolno-spożywczym,
 • w pomieszczeniach muzealnych,
 • w budynkach użyteczności publicznej,
 • przesyłek pocztowych podejrzanych o możliwość przypadkowego lub celowego skażenia,
 • sprzętu oraz pomieszczeń służb mundurowych.

Zakres usług wykonywanych przez Laboratorium Mikrobiologiczne:                                                oferta-uslugi-zakladka-3-analizy-mikrobiologiczne

 • Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków i chemii gospodarczej.
 • Badania stabilności układów konserwujących w kosmetykach i chemii gospodarczej.
 • Badania mikrobiologiczne wody.
 • Badania określające bakteriobójcze i grzybobójcze działanie środków dezynfekujących.
 • Inne badania na życzenie klienta.

Dysponujemy spektrofotometrem Shimadzu UV-3600 pracującym w zakresie UV-Vis-NIR oferta-uslugi-zakladka-4-analityka-chempozwalającym na wykonywanie analizy ilościowej i jakościowej wielu substancji.

Wykonujemy także klasyczną analizę ilościową metodami miareczkowania (alkacymetrycznego, redox, kompleksometrycznego lub strąceniowego) –  w tym m. in.:

– oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu w wodzie (twardość wody),
– oznaczanie sumy kwasów (liczba kwasowa),
– oznaczanie sumy zasad,
– zawartość aktywnego chloru,
– zawartość nadtlenku wodoru, zaw. substancji nadtlenkowych (liczba nadtlenkowa, zaw. aktywnego tlenu),
– zawartość czwartorzędowych soli amonowych,
– zawartość surfaktantów anionowych,
– zawartość surfaktantów kationowych.

Wykonujemy również pomiary:
– gęstości,
– pH (w tym odczynu gleby),
– suchej masy/wilgotności,
– stabilności emulsji,
– przewodności (w tym m.in. wykresy zależności przewodność-stężenie dla określonego preparatu).

Opracowanie na zlecenie receptur ioferta-uslugi-zakladka-5-opracowywanie-receptur technologii  nowoczesnych (w tym m. in. ekologicznych) preparatów myjących, dezynfekcyjnych oraz kosmetyków. Na życzenie klienta wykonujemy także próby technologiczne wykonanych receptur (na skalę >180 kg) oraz proponujemy współpracę w zakresie prób użytkowych wskazanych wyrobów. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, detergentów i produktów biobójczych.

Zakres usług dotyczący produkcji pod marką własną:

 • Przygotowywanie i wdrażanie do produkcji według wytycznych klienta.
 • Formulacja masy.
 • Konfekcjonowanie w opakowania powierzone.
 • Oklejanie etykietami oraz pakowanie w opakowania zbiorcze.
 • Opracowanie dokumentacji zgodnie ze standardami ISO 9001.

Proponujemy szeroką gamę usług poligraficznych, począwszy od projektu, po przygotowanie, wykonanie nadruku i usługi introligatorskiej, nastawioną na spełnianie indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Nadruki mogą być wykonywane za pomocą:

 • sitodruku (płaski – do formatu A0, okrągły – minimalna średnica opakowań 3 cm),
 • offsetu.

Nadruki wykonujemy na różnych nośnikach, między innymi:

 • papierze,
 • PE,
 • PP,
 • PCV,
 • szkle,
 • metalu,
 • włóknach.

Oferujemy wykonanie wydruków reklamowych i ekspozycyjnych tj.:

 • ulotek,
 • banerów,
 • typu roll up,
 • typu winder.